Truca’ns 93 336 56 54
info@jaumebalmes.com

El Balmes

El Balmes

EL NOSTRE CENTRE

cej balmes

El Centre d’Estudis Jaume Balmes és una escola privada-concertada laica i pluralista i es manifesta apolítica i aconfessional respecte a totes les religions, essent respectuosa amb totes les maneres de pensar i oberta a tothom.

El nostre element diferenciador és la preocupació no només per aspectes instructius, sinó també per l’educació i la formació integral de la persona. Això es tradueix a nivell funcional en aspectes concrets com el control d’assistència a qualsevol nivell educatiu, el seguiment tutorial, l’assessorament prelaboral i preuniversitari. És a dir, des del Balmes es pretén formar persones de forma integral i oferint, alhora, una orientació acadèmica i professional ajustada a les característiques de cada alumne, es fomenta el contacte familiar i es promouen valors de vital importància.

Els nostres objectius generals sobre els que es basa tota la nostra tasca pedagògica són:

  • Aconseguir que l’alumne es trobi a gust al Centre, que es senti valorat i estimat pels membres d’aquesta comunitat educativa.
  • Proporcionar una formació de màxima qualitat per tal que cadascun dels nostres alumnes assoleixi les seves fites personals en l’àmbit acadèmic i professional.
  • Afavorir el procés maduratiu de l’alumne/a a fi de capacitar-lo per a posteriors opcions mitjançant una adequada orientació personal, acadèmica i professional.

El Centre d’Estudis Jaume Balmes és una escola privada-concertada laica i pluralista i es manifesta apolítica i aconfessional respecte a totes les religions, essent respectuosa amb totes les maneres de pensar i oberta a tothom.

El nostre element diferenciador és la preocupació no només per aspectes instructius, sinó també per l’educació i la formació integral de la persona. Això es tradueix a nivell funcional en aspectes concrets com el control d’assistència a qualsevol nivell educatiu, el seguiment tutorial, l’assessorament prelaboral i preuniversitari. És a dir, des del Balmes es pretén formar persones de forma integral i oferint, alhora, una orientació acadèmica i professional ajustada a les característiques de cada alumne, es fomenta el contacte familiar i es promouen valors de vital importància.

Els nostres objectius generals sobre els que es basa tota la nostra tasca pedagògica són:

  • Aconseguir que l’alumne es trobi a gust al Centre, que es senti valorat i estimat pels membres d’aquesta comunitat educativa.
  • Proporcionar una formació de màxima qualitat per tal que cadascun dels nostres alumnes assoleixi les seves fites personals en l’àmbit acadèmic i professional.
  • Afavorir el procés maduratiu de l’alumne/a a fi de capacitar-lo per a posteriors opcions mitjançant una adequada orientació personal, acadèmica i professional.
cej balmes

LA COOPERATIVA

L’any 1982 neix El Balmes amb la mentalitat de ser una alternativa diferent en el panorama educatiu de la ciutat de L’Hospitalet i de tota la zona. Avui, després de més de 35 anys d’experiència, som una escola consolidada, de qualitat, amb una àmplia oferta per a nois i noies de totes les edats, des dels més petits d’Infantil 3 fins els adults de Cicles Formatius o Formació Ocupacional i Contínua. La característica més important de la nostra escola és el treball personalitzat i l’atenció individualitzada, i basem el nostre ideari en quatre valors fonamentals i irrenunciables:

· Cooperació · Respecte · Solidaritat · Tolerància

Creiem fermament que una escola ha de ser molt més que el lloc on algú ve a aprendre assignatures. Una escola ha de ser un lloc que eduqui en totes i cadascuna de les seves actuacions i és per això que els valors del nostre ideari es veuen i es viuen en la vida diària. Creiem que si som respectuosos eduquem el respecte, si som solidaris fem persones solidàries, si som tolerants obrim la porta a un futur en pau per a tots i la nostra experiència com a Cooperativa ens permet afirmar que el treball en equip i la força del grup multipliquen el valor de cadascun de nosaltres.

Tot això és el Balmes,
i tu ets la part més important d’aquest equip.

No et perdis la història de la Cooperativa en els exemplars publicats per Balmes Editorial!